Darowizny

Konto Parafii:

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Nr konta: 02 9096 0004 2007 0042 3942 0001

Obecnie wpłacane ofiary będą przeznaczone na nowe organy w kościele parafialnym oraz nowy ołtarz w kościele w Koniaczowie.  Dziękuję za pomoc.